Derviş Hüsam Kimdir

Kütahya Mevlevîhânesi şeyhi İbrahim Dede’nin hizmetinde yetişti.

Derviş Hüsâm, vefatından evvel vefat edeceğini dostlarına bildirmiş ve birkaç gün sonra

1688’de vefat etmiş, Kütahya’daki Ahi Erbasan Mezarlığı’na defnedilmiştir

Hüsâm Efendi Türkçe ve Farsça şiir inşadına kadir idi

Kütahya; ö. 1688, Kütahya Türk dîvân şairi.

Kütahyalı’dır. Lala Hüseyin Paşa Camii imamının veya kardeşinin oğludur.

Babasının yardımlarıyla Mevlevîlik Tarikatı’na bağlanıp

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir