Kategori arşivi: Rüya Tabirleri

Rüyada Çökelek Görmek

hayra yorulur ve kişinin hayatının düzene gireceğine, dualarının ve pişmanlıkları sonrası ettiği tövbelerin kabul olacağına, geçim derdinin sona ereceğine, sıkıntılarının artık sonlanacağına delalet eder.

Kişinin yüzünün güleceği, mutluluktan havalara uçacağı günlerin yakın olduğuna işaret eder.

Bu rüya ayrıca haneye gelecek bolluk ve berekete yorulur ve kişinin artık sıkıntı yaşamayacağı günlerin geleceğine, borçlarını ödeyeceğine ve endişe dolu günlerinin biteceğine, rahatının yerine geleceğine, sırtının sağlam olacağına, mutluluk dolu, esen dolu bir geleceğe tabir edilir.

Rüyada Çubuk Görmek

Rüyada çubuk görmek yaşlı kimseler için bir süre hastanede kalmaya ve uzun bir tedavi sürecine işaret eder.

Rüyada uzun bir çubuk görmek girilen işin uzun vadede gerçekleşeceğine, birçok sorunla başa çıkılacağına, zor ve sıkıntılı bir sürece işaret eder.

Rüyada kısa çubuk görmek duygusal ilişkilerin son bulacağına, evliliklerin boşanmaya kadar gideceğine delalet eder.

kişinin hedeflediği işler için kafasında bazı planların olduğuna, ufak yatırımlar yapmak için bir takım adımlar atacağına işaret eder.

Yeterli durumu olmayan kimseler için ev alabilecekleri gelirinin olacağına, miras haberi alacaklarına, hamileler için erkek evlat sahibi olmaya, saygı duyulan, sözü geçen, bilge bir kişinin varlığına da yorulur.

Rüyada Camız Görmek

Rüyada camız gören kişi, iş hayatında çok etkin bir kişiliğe sahip olacağını, sahip olduğu iş becerisini çevresindeki insanlara aktaracağını, bu yaptıklarıyla sektörde dikkat çekeceğine delalettir.

İnsanların gördükleri rüyaların bazıları hayırlara bazılara şerlere yorumlanır. Hayırlara yorumlanan rüyalardan birisi de rüyada camız görmek olmuştur.

Rüyada Cesetler Görmek

Bu tür bir ruh hali içerisinde değil ise kişinin rüyada cesetler görmesi; gerçekte de ölümler ile karşılaşacağına delalet sayılır.

Rüyada cesetler görmek; çoğu rüya yorumcularının beyanatlarına göre; uğursuzluk ve acı haberler anlamına gelir.

Yakın veya tanıdık birilerinin vefatlarını duyacağınıza işaret eder. Rüyada görülen cesetler çoğu zaman aynı anda bir kaza sonucu ölüm ile tabir olunur, ancak bazen de art arda, yakın zaman aralıkları ile birilerinin ölmesi şeklinde de gerçekleşebilir.

Rüyada cesetler görmek; kişinin korku ve endişelerinden kaynaklanan bir rüya izdüşümü olabilir.

Ailesine çok düşkün ve akrabaları ile iyi ilişkileri olan insanların sevdiklerini kaybetme korkusu ile bu tür rüyalar görmeleri sıklıkla yaşanır.

Rüyada Çiçekler Görmek

Rüyada çiçekler görmek; zenginliğe, sirkülâsyonu çok olan bir ticari işe, bol ve sürekli paraya, hayır kurumlarına ya da ihtiyaç sahiplerine zekât vermeye, yardımlarda bulunmaya, bekâr kişi için birden fazla kısmete, evli kişiler için çok çocuk sahibi olmaya tabir edilir.

rüya zatının müjdeli haberler alacağına, beklenmedik sürpriz aksiyon ve yenilikler ile karşılaşacağına, borçlandırılmaktan, para yetiştirememekten, sağlık sorunlarından, yalnızlıktan kurtulacağına yorulur.

Rüyada görülen çiçekler; hayatın güzelliklerini simgeler.

Bu rüya sorunlarını halletmeyi bilecek olan zarif fakat güçlü karakterli kişilere işaret eder.

Rüyada Baba Görmek

Babasını tekrar evlenmiş görmek, kısmet ve başarılı hayata, babasını annesi ile kavga ederken görmek, aile­den ayrılığa işarettir.

Babanızın sizi okşadığını görmek, bütün bela ve musibetlerden uzak yaşayacağınıza, babanızı kederli bir halde veya tehlikede görmek, onun nasihatlerini dinlemediğinize ve bu yüzden size kırgın olduğuna işarettir.

Rüyada babanızı görmek, arzu ve emellerinizin ger­çekleşmesine helal rızka, rüyayı görenin kaybı varsa,bulunacağına, ümitsiz ve ızdırabı varsa, sevince; dönüşeceğine işarettir.

Rüyayı görenin babası ölmüş ise muhtaçlara yardım etmesi lazım geldiği­ne işarettir.

Hayatta olan babayı ölmüş görmek, kapanmış ızdırap ve acıların tazeleneceğine, babası aileden biri ile kavga ederken görmek ayrılığa işarettir.

Babayı hasta olmuş görmek kazancını boş yere harcamaya, babayı evden uzaklaşmış görmek, sitem, acı söz, fena habere işarettir.

Rüyada Bağ Görmek

Bağda üzüm çubu­ğu dikmek, tasavvur ve ümitlerin gerçekleşeceğine iyi haber alına­cağına sıhhat ve kuvvete işarettir. Vakitsiz üzüm yemek iyi sayıl­maz, geleceği düşünmeye işarettir.

Rüyada bir şeyleri bağlamaya yarayan bir bağ görmek, üzüntü ve fakirliğe işaret olarak yorumlanır. Şu halde rü­ya da böyle bir bağ görmek iyi sayılmıyor.

Rüyada bağ görmek, neşe, kazanç ve sevince işarettir. Bağ içinde dolaşmak sıhhat ve saadete, bağ içinde yatmak, yakın bir gelecekte mirasa konmaya, bağda üzüm toplamak, vazife ve memuriyette ilerleme kaydedileceğine işarettir.

Rüyada Badana Görmek

Evin iç duvarlarını badanalamak kalp temizliğine, aile huzuruna, şeref ve yüceliğe, cephe duvarını badanalamak yüz güldürecek başarıya, dış duvarların tamamını badanalamak şöhret ve iyilikle anılmaya delalet eder.

Rüyada evine badana yaptırmak, rüya sahibinin imanının sağlam olmasına ve rüya sahibinin işlerinin doğru gitmesine işaret eder.

Rüyada badana yapmak, sorunların aşılması ve rahat bir hayat an- lamına gelir. Rüyada badanacı görmek ise oturulan evin satılması an- lamına gelir.