Abdullah Bosnevi Kimdir

Abdullah Bosnevi çıktığı hac yolculuğunda önce Hicaz sonra Mısır’a uğradı ve Arap coğrafyasında Melamiliğin tanınmasını sağladı.

İbn-i Arabi’nin Fusûs’una yazdığı Türkçe şerhten sonra Arapça kaleme aldığı şerh Arap dünyasında melamiliğin ve Vahdet-i Vücud’un yayılmasını kolaylaştırmıştır.

Dönüşünde bir süre Şam’da bulundu. Şam’da Şeyh Muhyiddin Arabi’nin türbesi yakınlarına yerleşti, toplumla ilgisini kesti ve inzivaya çekildi.

1584 yılında doğmuştur. Abdullah Bosnevi ilköğrenimini Bosna’da yaptıktan sonra istanbul’a giderek dönemin ünlü bilginlerinden islam bilimleri okudu

Bursa’da Bayramiye tarikatı Melamilik kolu ileri gelen şeyhlerinden Hasan Kabaduz’a bağlandı.

Hasan Kabaduz efendi ile ilgili kendisinin Hicri 1010 yılında Bursa’da vefat ettiği dışında hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir